• NEWS

宮崎駿が息子・宮崎吾朗に「もっと俺をおびやかしてみろ」(画像1/11)

2011年7月04日 18:28

『コクリコ坂から』の完成披露会見に登場した長澤まさみと宮崎吾朗監督

『コクリコ坂から』の完成披露会見に登場した長澤まさみと宮崎吾朗監督

関連映画

関連映画ニュース

[c]2011 高橋千鶴・佐山哲郎・GNDHDDT| [c]2012 NHK [c]2011 高橋千鶴・佐山哲郎・ GNDHDDT| [C]2011 高橋千鶴・佐山哲郎・GNDHDDT